Valstybiniai brandos egzaminai bus laikomi dalimis, stiprinama užduočių rengimo kokybė

dalimisŠiandien pristatyta patobulinta tarpinių patikrinimų tvarka – išskaidytų valstybinių brandos egzaminų sistema. Siekiama, kad ji būtų palanki mokiniams ir veiktų kokybiškai. Skaidant krūvį, brandos egzaminai liks sudaryti iš dviejų dalių: pirmoji laikoma III gimnazijos klasėje, antroji – IV gimnazijos klasėje. Šių metų ir 2024-2025 m. m. vienuoliktokai galės pirmąją dalį perlaikyti, jei rezultatas netenkins. Abi dalys bus laikomos egzaminų centruose ne ugdymo proceso, o atskiros sesijos metu. Išimtis bus taikoma matematikos brandos egzaminui, kurį sudarys trys dalys.

Šiuos siūlymus šiandien pristatė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jie parengti po bendro darbo su konsultacine grupe.

„Daug bendravome su mokyklų vadovais, mokytojais, mokiniais, jų tėvais. Išgirdome pritarimą pačiai išskaidyto egzamino idėjai ir poreikį tobulinti, keisti jos įgyvendinimą, padaryti jį draugišką mokiniams.

Norėdami rasti platų sutarimą dėl reikalingų pokyčių, subūrėme atskirą konsultacinę grupę, kurioje dalyvavo Lietuvos gimnazijų asociacijos, Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų asociacijų, dalykų mokytojų asociacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Nacionalinio švietimo NVO tinklo atstovai. Absoliuti dauguma siūlomų sprendimų yra priimti bendru grupės narių sutarimu“, - spaudos konferencijoje sakė laikinai pareigas einanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Monika Navickienė.

Išskaidytas egzaminas leidžia III-IV gimnazijos klasėse mokytis nuosekliau, padalinti mokymosi krūvį, pasitikrinti, kaip sekasi įvairūs mokomieji dalykai, kur dar reikia pasistengti. Galutinis mokinio valstybinio brandos egzamino vertinimas tokiu atveju nepriklauso nuo vienos dienos sėkmės ar nesėkmės.

Šiemet abiturientai brandos egzaminus laiko pagal seną tvarką, o šių metų vienuoliktokams galės būti įskaityti tarpinių patikrinimų rezultatai arba bus galima laikyti abi egzamino dalis kitąmet.

Vyks birželį egzaminų centruose

Kaip sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas, tarpiniai patikrinimai savo esme yra tapatūs valstybiniam brandos egzaminui (VBE), jų rezultatai yra valstybinio brandos egzamino dalis.

„Buvome sulaukę nemažai kritikos „tarpinio patikrinimo“ terminui, kuris neatspindėjo tikrosios šio patikrinimo vertės. Tarpiniai patikrinimai, jų vykdymo ir organizavimo sąlygos turi būti tapačios valstybiniam brandos egzaminui, todėl tarpiniai patikrinimai  ir valstybinis brandos egzaminas yra atitinkamai pervadinami į valstybinio brandos egzamino I dalį ir valstybinio brandos egzamino II dalį“, - pristatė viceministras.

Valstybinio brandos egzamino I dalis organizuojama III gimnazijos klasės mokslo metų pabaigoje – birželio mėnesį. Šiemet patikrinimai vyko ugdymo proceso metu, ir tai sukėlė daug nepatogų mokyklų bendruomenėms, o vienuoliktokams – ir papildomo streso, nes tą pačią dieną ir dienomis prieš patikrinimus jie turėjo dalyvauti pamokose. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE I dalis irgi bus organizuojama birželio mėnesį, o ne per Velykų atostogas, kaip buvo šiemet.

Valstybinio brandos egzamino I dalis bus organizuojamas egzaminų centruose – kaip dabar organizuojami valstybiniai brandos egzaminai. Tai leis užtikrinti akademinį sąžiningumą.

Mokiniams nereikės tą pačią dieną ar dieną prieš laikyti VBE I dalį ir eiti į pamokas, ruošti namų darbų. Kadangi birželio mėnesį dar nepasibaigęs ugdymo procesas, paskutinės dvi savaitės III gimnazijos klasių ugdymo procese bus skiriamos žinioms ir gebėjimams kartoti, įtvirtinti ir patikrinti.

Tais pačiais metais bus organizuojama pakartotinė sesija dėl pateisinamų priežasčių negalėjusiems su visais laikyti VBE I dalies.

Kokių dalykų egzaminus laikyti, spręs pats mokinys III gimnazijos klasėje. Sprendimą reikės priimti iki lapkričio 25 d.

Daugumos dalykų VBE dalių struktūra vienoda: I dalį sudaro 40 proc. egzamino, II dalį – 60 proc. Tik lietuvių kalbos ir literatūros VBE I dalis sudarys 30 proc., antra - 70 proc. galutinio įvertinimo. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE bus iš dviejų dalių, t. y. atsisakoma anksčiau numatyto antrojo tarpinio patikrinimo. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į lituanistams atstovaujančių asociacijų pasiūlymus.

Išimtys - dėl matematikos egzamino

Iki šiol buvo numatyti du matematikos tarpiniai patikrinimai ir valstybinis brandos egzaminas.

Atsižvelgdama į Lietuvos matematikų asociacijos raštu pateiktą poziciją, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo sprendimą, kad matematikos dalykas ir toliau bus sudarytas iš trijų dalių.

Matematikos VBEI dalis bus organizuojama III gimnazijos klasėje kovo mėnesį,  VBE II dalis - IV gimnazijos klasėje sausio mėnesį, VBE III dalis - IV gimnazijos klasėje birželio mėnesį per VBE sesiją. Numatoma, kad atitinkamų klasių mokiniai galės nedalyvauti pamokose dieną prieš ir tą pačią dieną, kuomet vyks VBE dalis.

„Matematikos dalykas yra išskirtinis, kurio stiprinimui turime skirti daug dėmesio. Ne vienerius metus stebime tendenciją, kad mokinių matematikos pasiekimai nėra patys geriausi.

Plačiau išskaidytas matematikos egzaminas sudaro sąlygas mokiniams labiau susitelkti į dalyko mokymąsi, yra aiškesni rėmai dėl pasiekimų patikrinimų turinio tiek mokiniams, tiek mokytojams“, - sakė viceministras I. Gaižiūnas.

Šių metų vienuoliktokai galės perlaikyti laikytus tarpinius ir pasirinkti geresnį įvertinimą

Kaip buvo numatyta anksčiau, dabartiniai III gimnazijos klasės mokiniai kitais metais turės galimybę perlaikyti I VBE dalį – šiemet laikytąjį tarpinį patikrinimą - 2025 m. birželio pabaigoje per pakartotinę VBE sesiją. Ši sesija bus organizuojama ir 2025 m. negalėjusiems laikyti VBE I dalies per pagrindinę sesiją dėl pateisinamų priežasčių. Mokiniai turės iki lapkričio 25 d. nuspręsti, kokių dalykų VBE I dalį nori perlaikyti.

Išlieka iki šiol galiojasi nuostata, kad lietuvių kalba ir literatūros vykęs tarpinis patikrinimas (kalbėjimo dalis) nėra perlaikomas.

Dabartiniai III gimnazijos klasės mokiniai kitąmet, IV gimnazijos klasėje, nelaikys matematikos VBE II dalies ir laikys tik galutinę egzamino dalį, kuri bus verta 80 proc. galutinio VBE įvertinimo. Dabartiniai III gimnazijos klasės mokiniai taip pat galės perlaikyti matematikos VBE I dalį kartu su kitų mokslo metų III klasės gimnazistais.

Perlaikyti VBE I dalis (matematikos I ir II dalį),  išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, galės ir dabartiniai dešimtokai.

Netrukus bus pristatytas atnaujintas egzaminų užduočių rengimo modelis

Valstybinių brandos egzaminų sistema bus tobulinama ir toliau.

„Labai svarbu, kad valstybinių brandos egzaminų proceso tobulinime dalyvavo visos suinteresuotos šalys, todėl galime tikėtis, kad ir rezultatas bus tvaresnis. Žvelgiant į perspektyvą, švietimo bendruomenė taip pat turėtų suprasti, kad valstybinių brandos egzaminų tobulinimas šiuo etapu neturėtų pasibaigti. Būtina atsižvelgti ir į mokslininkų rekomendacijas, kad mokinių pasiekimų patikrinimui brandos egzaminų metu turėtų būti sukurtas užduočių bankas, kuris leistų išvengti nevienodo užduočių sudėtingumo skirtingais metais“, - sako Lietuvos gimnazijų asociacijos prezidentas Darius Mockus.

Kaip akcentavo viceministras I. Gaižiūnas, itin svarbus sėkmingo valstybinio brandos  organizavimo elementas yra užduočių rengimo procedūros. Birželio pabaigoje ministerija planuoja pristatyti atnaujintą egzaminų užduočių rengimo modelį.

O šiandien pristatyti siūlymai sprendimams pateikti viešam derinimui teisės aktų sistemoje. Visuomenė pastabas gali teikti iki birželio 28 d.

ŠMSM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode