Cirkas
Kinšasos arkivyskupas: tęskime tai, ką žadina popiežiaus vizitas

zadinaSausio 31 dieną popiežiui Pranciškui pradėjus apaštalinę kelionę dviejuose Afrikos žemyno kraštuose – Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane – Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ paskelbė Kinšasos, pirmosios popiežiaus kelionės stotelės, arkivyskupo kardinolo Fridolino Ambongo Besungu pasitikimo žinią.

„Kongo Demokratinė Respublika džiugiai švenčia Šventojo Tėvo vizitą. Šios popiežiaus Pranciškaus dovanos mūsų žmonėms proga kreipiuosi į visus žmones, mūsų tautą, pilietinę visuomenę, katalikų ir protestantų Bažnyčias, prašydamas atsistoti, pakelti galvas ir veikti kaip užtvara prieš smurtą, nesantaiką ir nežmoniškumą, kurie naikina kūriniją“, – rašo Kinšasos, daugiamilijoninės Kongo Demokratinės Respublikos sostinės arkivyskupas Fridolinas Ambongo Besungu.

Ganytojas pamini sunkią šalies, daugybę metų niokotos dėl ekonominių ir geostrateginių motyvų, rizikuojančios būti suskaldytos ir supriešintos, situaciją: pasaulis tegu netyli prieš tokias žmonių tragedijas, ypač prieš krašto rytuose veikiančios M23 grupuotės žiaurumą. „Pagrįstai baiminamės, kad mūsų kraštas gali būti padalintas į mažas valstybes“, – rašo kardinolas. Šioje situacijoje Kongo ganytojai stengiasi atlikti pranašišką misiją – perspėja, kviečia, atmeta pasibjaurėtiną ir nuolatos mirtį sėjančią prievartą.

Todėl teikia didelę laimę matyti, kad Šventojo Tėvo vizitas paskatino įvairių grupelių, tarp kurių neviešpatavo santarvė, dorybingą bendradarbiavimą visose krašto vyskupijose, visuose dideliuose miestuose: ne vien tarp katalikų, bet ir protestantų ar visų geros valios žmonių, vyrų ir moterų, suprantančių, kad popiežiaus atvykimas yra dovana kraštui.  

„Mes, Kongo gyventojai, turime pareigą atsiminti šią dieną“, – rašo Kinšasos arkivyskupas, nes, pasak jo, skubu ir privalu tęsti ar plėsti popiežiaus vizito žadinamą pokytį. Kongo nepriklausomybė, nepaisant to, kad paskelbta prieš daugiau nei 60 metų, tebėra daugiau svajonė, nei tikrovė, skirtingai, nei kaimyninėse šalyse. 

„Kol kiti svarstė nepriklausomybės reikšmę ir ruošė žmones jos pasekmėms, mes, Kongo gyventojai, svajojome apie nepriklausomybę taip emocingai, aistringai, iracionaliai, kad pasiekėme tokį tašką, kai nežinome, kas bus kitą dieną. Pasekmės matomos ir šiandien: taiką turime atkurti pradėdami nuo brolybės, tačiau negalėsime mąstyti plačiai, jei nejausime skausmo dėl neapykantos klimato paliktų žaizdų“, – pažymi kardinolas Fridolinas Ambongo Besungu. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode