Cirkas
Patvirtinta Valstybinių miškų urėdijos strategija iki 2027 m.: aiški nuoseklaus vystymosi kryptis

kryptisAplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino Valstybinių miškų urėdijos (VMU) veiklos strategiją, kuri nustato įmonės tikslus 2023-2027 m. Atnaujintoje strategijoje patvirtintos pagrindinės strateginės kryptys: didinti miško ekosistemų tvarumą, užtikrinti veiklos tvarumą bei plėtrą, šviesti visuomenę ir didinti pasitikėjimą, didinti veiklos efektyvumą ir skaitmenizaciją bei kurti aukštos darbo kultūros organizaciją.

„Atnaujintoje strategijoje detalizuoti svarbiausi valstybės lūkesčiai įmonei – dar šiais metais numatyta įdiegti vieningą miškų valdymo informacinę sistemą, taip pat parengti įmonės veiklos diversifikavimo planą, 2024 metais planuojama įdiegti visiškai naują automatizuotą miško gaisrų aptikimo sistemą“, – sakė aplinkos viceministras Danas Augutis.

Vienais svarbiausių uždavinių išlieka naujų miškų įveisimas, miško ekosistemų tvarumo, atsparumo klimato kaitai didinimas, biologinės įvairovės apsauga, valstybės turto efektyvumo didinimas, CO2 pėdsako mažinimas, Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos pažangos priemonių įgyvendinimas.

VMU planuoja mažinti klimato kaitos poveikį ir didinti medynų produktyvumą bei atsparumą panaudodama perimtus žemės plotus, įsigydama naujus plotus miškams įveisti, užtikrindama genetiškai vertingų sėklų gamybos ir naudojimo apimtis. Prie klimato kaitos švelninimo urėdija prisidės didindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją įveisdama mišką naujuose žemės plotuose, tvarkydama pažeistas pelkes.

Saugant biologinę įvairovę bus atkuriama gera buveinių būklė ir sudaromos sąlygos buveinėms susiformuoti. VMU vadovaujasi aplinkos ministro įsakymais nustatytais Europos Bendrijos svarbos paukščių, natūralių buveinių ir rūšių apsaugos tikslais, o konkrečių gamtosaugos darbų planavimas, įgyvendinimas, išmanūs ir efektyvūs sprendimai patikimi Valstybinių miškų urėdijos kolektyvui.

Svarbi sritis – urėdijos veiklos efektyvumo didinimas ir skaitmenizacija. VMU ketina įgyvendinti nepertraukiamos miškotvarkos principus, didinti auginamų sodmenų produktyvumą, diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško dauginamosios medžiagos auginimo technologijas, gerinti miškuose esančių kelių valdymą ir priežiūrą.

VMU sieks visuomenės pasitikėjimo viešindama objektyvią ir suprantamą informaciją apie savo veiklą įtraukdama gyventojus, verslą į įvairias miškininkystės iniciatyvas. 

Taip pat bus atnaujinta ir įdiegta optimali darbuotojų veiklos vertinimo, motyvavimo ir darbuotojų mokymo sistema, specialistus skatinant  įsitraukti į įmonės veiklą ir sprendimų priėmimą.

VMU 2023-2027 m. veiklos strategija parengta atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos 2022 m. rugsėjo 21 d. atnaujintus valstybės keliamus tikslus ir lūkesčius įmonei.

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode