Ką reikia žinoti norint vykdyti tarpvalstybinius atliekų vežimus

vezimusAplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena 6 aktualius dalykus, kuriuos reikia žinoti norint vykdyti tarpvalstybinius atliekų vežimus. 

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl atliekų vežimo.

Taip pat tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

Leidimo procedūra („Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas“)

Jeigu atlieka yra pavojinga, jos vežimui taikoma Išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, aprašyta Reglamento ir Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo” nuostatose.

Supaprastinta procedūra („Bendri informacijos reikalavimai")

Vadovaujantis Reglamento 18 straipsniu, vežant nepavojingas atliekas, esančias Reglamento Nr. III ir IIIB prieduose arba Bazelio konvencijos (dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės)  „Žaliajame atliekų sąraše“, asmuo, organizuojantis vežimą, užpildo Reglamento VII priedo dokumentą ir laikosi kitų Reglamento 18 straipsnio reikalavimų.

Vežimo draudimas (tam tikrais atvejais atliekų importo į ar eksporto iš Europos Bendrijos atvejais)

Aplinkosaugininkai pataria naudotis gairėmis, kurios pateikiamos Europos komisijos puslapyje rekomendacinės gairės dėl tarpvalstybinių atliekų vežimų (Waste shipments correspondents' guidelines).Taip pat Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje galite rasti patalpintas gairių Nr. 12 dėl plastikų atliekų vertimas į lietuvių kalbą (oficialus) bei gairių Nr. 10 (Reglamento VII priedo pildymas) (neoficialus vertimas).
 

Įmonėms, kurios atliekas surenka, veža, prekiauja ir yra tarpininkai veiklą gali vykdyti tik ją užregistravę Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Toks reikalavimas numatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi (toliau – ATVR).Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdančios atliekų surinkimą ir (ar) vežimą (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą)), prekybą atliekomis ir tarpininkavimą, turi registruotis ATVR. Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
 

Svarbu žinoti, kad Tarpvalstybinių atliekų vežimų (TAV) duomenys teikiami per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemą (GPAIS). Nuoroda į GPAIS TAV vartotojo vadovą rasite čia.

Lietuvos Respublikos siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode