Vyriausybė pritarė bandomajam pacientų pavėžėjimo modeliui

pavezeŠiandien Vyriausybė pritarė Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašui, kuriuo vadovausis šias paslaugas organizuosiantys valstybės ir savivaldybių įgaliotų įstaigų darbuotojai, pacientai ir gydymo įstaigos. Remiantis bandomuoju pavėžėjimo modelio projektu, pirmiausia naujoji paslauga bus išbandoma pasirinktoje šalies teritorijoje nuo ateinančio pavasario iki 2024 m. liepos mėnesio.

Tai vienas svarbiausių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymo teisės aktų, suteikiantis galimybę patogiau naudotis specializuotomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis. Pacientų pavėžėjimo paslaugos bus paskiriamos gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto, kai toks pavėžėjimas pacientui reikalingas dėl jo sveikatos būklės ir ši būklė neleidžia naudotis kitu – individualiu ar viešuoju – transportu. Pacientai, atitinkantys nustatytas socialines ir ekonomines priežastis, galės taip pat pasinaudoti pavėžėjimo paslaugomis. Pavėžėjimo paslaugą bus galima gauti tiek vykstant gauti sveikatos priežiūros paslaugų, tiek grįžtant į namus.

„Sukame į pažangesnį sveikatos paslaugų organizavimo etapą, kai pacientui, atitinkančiam nustatytus kriterijus, gauti reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bus patogiau. Pavėžėjimo paslauga sveikatos sistemai suteiks mobilumo, operatyvumo ir lankstumo. Be to, atlaisvins kitų tarnybų, pavyzdžiui, Greitosios medicinos pagalbos išteklius. Išbandžius bandomąjį pavėžėjimo paslaugų modelį atskirame regione bei įvertinus rezultatus, geroji patirtis bus diegiama šalies mastu“, – Vyriausybei pritarus pavėžėjimo tvarkos aprašui sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Pacientų pavėžėjimo paslauga yra viena iš sveikatos reformos priemonių, kuri sudarys geresnes sąlygas naudotis specializuotomis ambulatorinėmis ir dienos sveikatos priežiūros paslaugomis, ypač rajonų savivaldybėse. Planuojama, kad tokiu būdu mažų savivaldybių gyventojai galėtų sklandžiai išspręsti apie 80 proc. sveikatos problemų arčiau namų – savo ar gretimose savivaldybėse.

Tvarka nustatytos penkios skirtingos pavėžėjimo paslaugos rūšys. Trys iš jų yra nespecializuoto pavėžėjimo, kai paciento vežimo metu nereikalinga medicinos pagalba, dvi – specializuoto pavėžėjimo, kai pervežimo metu yra reikalingas medicinos pagalbos teikimas pacientui arba yra didelė tokios pagalbos teikimo tikimybė. Specializuoto pavėžėjimo atvejais paciento pavėžėjimas bus vykdomas greitosios medicinos pagalbos automobiliais, dalyvaujant vienam ar keliems atitinkamiems sveikatos priežiūros specialistams.

Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka bus įgyvendinama valstybės ir savivaldybių lygiu. Savivaldybės bus atsakingos už savo savivaldybės pacientų pavėžėjimą, kad būtų užtikrintos bazinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, o jas gavus pacientas saugiai grįžtų į namus. O valstybės lygmeniu pavėžėjimo paslauga bus teikiama dėl visų kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo ir (ar) jas gavus grįžimui į namus.

Bandomąjį pacientų pavėžėjimo modelio taikymo projektą planuojama įgyvendinti bent viename pasirinktame šalies funkciniame-regioniniame sveikatos priežiūros regione, t. y. regione, kuriame yra nusistovėję esminiai pacientų srautai ir yra teikiamos visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Būtent tai yra svarbu, išbandant savivaldybės ir valstybės lygmens pavėžėjimo modelį, o po projekto įgyvendinimo – matyti poreikį pacientų pavėžėjimui dėl skirtingo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei kuriame po bandomojo projekto įgyvendinimo gauti rezultatai būtų labiausiai pritaikomi šias paslaugas organizuojant ir teikiant visoje šalies teritorijoje. 

„Siekdami suplanuoti bandomąjį pacientų pavėžėjimo projektą, numatyti konkrečias projekto veiklas ir jų apimtis, šiuo metu jau pradėjome intensyvų pasirengimo projektui darbą su atskiromis savivaldybėmis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis“, – sako sveikatos apsaugos ministro patarėja Kristina Auruškevičienė.

Preliminariai planuojama bandomojo pacientų pavėžėjimo modelio diegimą pradėti nuo 2023 m. kovo mėnesio, o praktiškai pacientų pavėžėjimo paslaugos pagal naują modelį jau galėtų būti pradėtos teikti pasirinktos teritorijos gyventojams nuo 2023 m. liepos mėnesio.

PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SAM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode