Romoje iškilmingai atidaryti jubiliejiniai šv. Juozapato metai

Lapkričio 12-ąją Šv. Petro bazilikoje prie šv. Juozapato kapo Dieviškąją liturgiją kartu su Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Sviatoslavu Ševčuku, kitais vyskupais ir kunigais koncelebravo ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kartu meldėsi daug vienuolių, atvykusių į Romą į šiomis dienomis vykstantį Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vyrų ir moterų pašvęstojo gyvenimo institutų vyresniųjų tarptautinį susirinkimą. Taip pat dalyvavo tikintieji ir dvasininkai iš įvairių pasaulio kraštų, atvykę kartu melstis į Šventojo Petro baziliką.

Lapkričio 12 dieną sukanka 400 metų nuo šv. Juozapato kankinystės.

Islamo autoritetas: turiu alternatyvą civilizacijų konfliktų teorijai

islamoMūsų pasaulyje globalizavosi prekyba, technologijos ir komunikacija. Tačiau, kad globalus pasaulis būtų žmogiškas, o ne džiunglės, turi globalizuotis ir solidarumas, draugystė, empatija, dialogas – tai popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ tezė. Kaip žinia, ši enciklika pratęsia apmąstymą, kurį 2019 popiežius pradėjo su didžiuoju Al Azharo (Egiptas) imamu Ahmadu al-Tayyibu. 

Komunikacija, Jėzus ir Dievo gailestingumas

komuniŠventojo Sosto komunikacijos dikasterijos nariai ir patarėjai ketvirtadienį surinko į plenarinę sesiją. Šia proga Romoje lankosi ir sesijos darbuose dalyvauja jos narys Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Popiežius: seminarijos tebūnie bendruomeninio gyvenimo vietos

seminLapkričio 10 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė seminarijų rektorius ir kitus už būsimų kunigų formaciją atsakingus asmenis iš kone visų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių, šiuo metu Romoje dalyvaujančius Dvasininkijos kongregacijoje surengtame darbo seminare. 

LVK: įsiklausyti į kitų balsą

balsa2022 m. lapkričio 7–9 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

V. Kulbokas: malda palydėkime popiežiaus taikos intenciją

kulGrįždamas iš Bahreino, popiežius lėktuve labai karštai kalbėjo apie būtinumą užbaigti karus Ukrainoje ir kitur pasaulyje. Pranciškus prašė paremti taikos pastangas ir sustabdyti ginklų prekybą. Kaip šį prašymą vertina nuncijus Ukrainoje ir kokia dabartinė situaciją Kyjive? – pasiteiravo Vatikano radijo bendradarbis pokalbyje su Ukrainos sostinėje popiežiui atstovaujančiu arkivyskupu Visvaldu Kulboku.

Kokius šventumo pavyzdžius siūlyti Bažnyčiai?

kokiusApie tai lapkričio 9–11 d. kalbama moksliniame suvažiavime Vatikane. Renginio pristatymo konferencijoje antradienį, lapkričio 8 d. t. Bernard’as Ardura, Popiežiškojo istorinių mokslų komiteto pirmininkas, kalbėjo apie suvažiavimo tikslą apžvelgti Bažnyčios siūlomus šventumo modelius ir kanonizavimo procedūras praėjus 40 m. nuo apaštališkosios konstitucijos „Divinus Perfectionis Magister“.

Kard. M. A. Ayuso Guixot: taika neįsivaizduojama be dialogo ir draugiškumo

dialogo„Susitikimų akimirka konfliktų draskomame pasaulyje“, – taip lapkričio 6 d. pasibaigusią popiežiaus kelionę į Bahreino karalystę apibūdino kardinolas Miguelis Ángelaa Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo dikasterijos pirmininkas, pats jį lydėjęs Pranciškų 39-ojoje apaštalinėje kelionėje, kurios metu Šventasis Tėvas aplankė dar vieną islamiškos daugumos ir santvarkos šalį.

Popiežius: „Trys pasauliniai karai per šimtą metų!“

simtaPer susitikimą su žurnalistais skrydžio iš Bahreino į Romą metu popiežius kalbėjo apie religijų dialogą, karą Ukrainoje, savo draugystę su Al Azharo didžiuoju imamu, moterų teises, migraciją, Bažnyčios pastangas spręsti nepilnamečių išnaudojimo sukeltą krizę ir galiausiai apie procesus, kurie vyksta Bažnyčioje Vokietijoje.

Popiežius klaretinams: „Istorijos Viešpats mus palaiko“

palaikoLapkričio 7 d. audiencijoje Pranciškus priėmė klaretinų kongregacijos narius, priklausančius Pašvęstojo gyvenimo teologijos instituto Romoje „Claretianum“ akademinei bendruomenei. „Raginu jus ir toliau tarnauti pašvęstajam gyvenimui pagal klaretinų dvasią – kitaip tariant, būti misionieriais“, – sakė popiežius.

Paskelbtas sinodinio kelio procesą apibendrinantis dokumentas

Vyskupų Sinodo sekretoriatas paskelbė tekstą, kuris apibendrina vietinių Bažnyčių mastu vykusias konsultacijas ir kuris taps atskaitos tašku popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėto sinodinio proceso tolimesniam etapui. Pati Vyskupų sinodo asamblėja, kurios tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“, vyks dviem dalimis – 2023 m. spalį ir 2024 m. spalį.

Visame pasaulyje vykusias konsultacijas apibendrinantis dokumentas buvo parengtas remiantis sintezėmis, gautomis iš visų vietinių Bažnyčių. Dokumentą parengė rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Fraskatyje, netoli Romos, susitikę ekspertai.

Visi Šventieji

Jėzaus palaiminimai – tai pažadas, kuris išsipildo, kai nesivaržome su tariama pasaulio laime, bet renkamės Evangeliją ir jos logiką. Renkamės ne vargą, liūdesį ir kančią, bet tikėjimą, kad mes galime kažką padaryti, kad tų neigiamų dalykų būtų bent kiek mažiau.

Kardinolas M. Czerny: pasaulis turėtų padėkoti atliekų surinkėjams

padekotiŠeštadienį, spalio 29-ąją, 36 atliekų surinkėjų organizacijos iš 34 kraštų įsteigė pirmąją pasaulinę profsąjungą – Tarptautinį atliekų surinkėjų aljansą. Šia proga naują tarptautinę profsąjungą pasveikino kardinolas M. Czerny, Vatikano Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas.

Charkivas: Bažnyčia lieka šalia kenčiančių žmonių

liekaVyskupai, kunigai, „Caritas” darbuotojai liko nuolat bombarduojamame Ukrainos mieste, kad paremtų žmones, kuriems žiemą tenka pasitikti be tinkamų priemonių. Vyskupas Vasilis Tučapecas: „Išgyventi tokiomis sąlygomis labai sunku, daug gyventojų išvyko, o tie, kurie liko, laikosi tik dėl humanitarinės pagalbos“.

S. Ševčukas: šeimoje gimsta piliečiai ir krikščionys

gimstaKiekvieną dieną Ukrainą pažadina oro pavojaus sirenų garsas. Visoje fronto linijoje vyksta sunkūs mūšiai, tačiau mūsų kariuomenė palaipsniui, žingsnis po žingsnio, išlaisvina miestus ir kaimus, penktadienį, spalio 28 d., 247-ąją karo dieną, į Ukrainos graikų apeigų katalikus, kitus tautiečius ir visus geros valios žmones savo kasdiene žinia kreipėsi arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode