Popiežius: kaip samarietis matyti ir atjausti

samaPopiežius sekmadienio apmąstyme prieš vidudienio maldą kvietė tikinčiuosius būti tokiais, kaip Jėzaus mokiniai, kuriuos Apaštalų darbų autorius pavadino „kelio sekėjais – mokiniais“. Būdami „Kelio mokiniai“, jie labai panašūs į gailestingąjį samarietį: tikintysis yra kelionėje, yra keliautojas, sakė popiežius, pristatydamas sekmadienio Evangelijos skaitinį apie samarietį.

Popiežius: tegul Dievas parodo kelią, kaip užbaigti šį beprotišką karą

parodoPo sekmadienio „Viešpaties angelo“ maldos ir palaiminimo popiežius Pranciškus prisiminė socialinių neramumų ištiktas populiacijas Šri Lankoje ir Libijoje, dar kartą prašė sustabdyti beprotišką karą Ukrainoje ir Marijos – Stella maris – globai pavedė dėl karo laivuose užblokuotus jūrininkus, meldė, kad jie galėtų sugrįžti į savo namus.

Popiežiaus darbotvarkėje – kelionės į Asyžių ir Materą

materaPaskelbtos dviejų planuojamų popiežiaus Pranciškaus kelionių Italijoje programos. Popiežius šeštadienį, rugsėjo 24 d., Asyžiuje, centrinės Italijos Umbrijos regiono mieste, dalyvaus renginyje „The Economy of Francesco“ – „Pranciškaus ekonomika“. Kitą dieną, sekmadienį, rugsėjo 25-ąją, popiežius Materoje, pietinės Italijos Bazilikatos regiono mieste, aukos 27-ojo Italijos nacionalinio eucharistinio kongreso uždarymo šv. Mišias.

Popiežius: ateitį kurkime kartu su migrantais

kurkimePenktadienį, liepos 8 d., sukanka popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lampedūzoje devintosios metinės. Šia proga Tarnavimo integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių skyrius paskelbė naują popiežiaus vaizdo įrašą.

Klimato kaita, solidarumas ir atsakomybė

kaitaŠventojo Sosto atstovas deponavo prisijungimo prie JT bendrosios klimato kaitos konvencijos dokumentą, o netrukus žada pristatyti ir prisijungimo prie Paryžiaus susitarimo aktą, informavo komunikate Šventasis Sostas.

S. Ševčukas: pataikavimas ne nuramina blogio apetitą, bet jį didina

apetitaKasdienėse vaizdo žiniose graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas dėkojo Dievui ir gynėjams už tai, kad Ukraina sulaukė dar vienos dienos, vardijo labiausiai kenčiančius kaimus ir miestus prie fronto linijos, nuotolines atakas, primindamas, kad apie daug ką nežinome. Jis kalbėjo apie blogio sugriautą širdį ir kaip ji su Dievo pagalba gali būti atstatyta.

Pranciškus: svarbu atnaujinti protus ir širdis

protusBažnyčia pritaiko savo gyvenimą ir struktūras prie kintančių laikmečio sąlygų, kad galėtų nauju būdu skelbti Evangeliją, pažymi popiežius Pranciškus veikalo apie Romos kurijos reformą įžangoje. Knygoje ispanų kalba apie naująją apaštališkąją konstituciją „Praedicate Evangelium“ apžvalgininkas Fernando Prado kalbasi su kardinolu Oscaru Andresu Rodriguezu Maradiaga, apaštališkąją konstituciją rengusios Kardinolų tarybos koordinatoriumi.

Popiežius: moterys turės balsą renkant vyskupus

renkantPopiežius Pranciškus apie sprendimą ateinančiomis dienomis paskirti dvi moteris Romos kurijos institucijos, atsakingos už vyskupų skyrimą, narėmis, kalbėjo pokalbyje britų naujienų agentūrai Reuters, kuri trečiadienį, liepos 6 d., paskelbė savo korespondento pokalbio su Pranciškumi trečiąją dalį.

Brazilijos ganytojų „Padėka ir įsipareigojimas“ Porciunkulėje

padekaBrazilijos Šiaurės 2 ir 3 regionų vyskupai paskutinę kelionės „ad Limina“ dieną, šeštadienį, liepos 2 d., lankėsi Asyžiuje, prie šv. Pranciškaus kapo padėkojo Dievui už sustiprintą bendrystę su popiežiumi Pranciškumi, kuris paragino „tęsti pradėtą misiją vardan didžiųjų Amazonijos iššūkių“.

Popiežius: diplomatija Kinijos atžvilgiu – galimų galimybių menas

menasPopiežius Pranciškus tikisi atnaujinti Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos 2018 m. laikiną susitarimą dėl vyskupų skyrimo. Apie tai popiežius kalba britų žinių agentūros „Reuters“ korespondentui suteiktame interviu. Pirmąją pokalbio dalį žinių agentūra išplatino pirmadienį, liepos 4 d.

S. Ševčukas. Neleiskime priešui užvaldyti mūsų vidinio pasaulio

priesuiPastarųjų dienų vaizdo žiniose Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas citavo skaudžią karo kroniką, labiausiai kenčiančius miestus, Rusijos raketinio terorizmo atakas. „Vėl žuvo žmonės, raudojo motinos, tekėjo ukrainiečių kraujas“, – sakė jis, tęsdamas apmąstymus apie dvasinį karo matmenį: greta ginkluotų kovų vyksta ir nematoma kova su blogiu. 

Du popiežiaus sveikinimai sportininkams: sportas susijęs su brolybe

susijesPopiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą tiems, kurie šiomis dienomis dalyvavo Tautų Mišiose Orano mieste Alžyre, vykstant 19-osioms Viduržemio jūros regiono žaidynėms, kuriose dalyvauja apie 3400 sportininkų iš 26 kraštų. Pirmadienį popiežius priėmė Tarptautinės plaukimo lygos vadovus.

Viešpaties angelas. Kodėl Viešpats siunčia mokinius po du?

mokiniusLiepos 3 d. Viešpaties angelo maldos susitikime Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus pratęsė įžvalgas apie dienos Evangeliją, komentuotą per ryto Mišias su kongiečių bendruomene. Viešpats pirma savęs siunčia mokinius ir siunčia juos po du. O mums gali pasirodyti, kad patogiau būtų po vieną: jei vienas susirgs ar pavargs, bus priverstas sustoti ir kitas. Daug dalykų lengviau išspręsti esant vienam. 

Popiežius: nebemokame vieni kitų klausytis

klausytis„Neleidžiame žmonėms baigti išsakyti minties. Ir karas iš esmės yra dialogo stoka. Turime klausytis“, – sako popiežius Pranciškus naujame interviu Argentinos nacionalinės naujienų agentūros „Telam“ direktorei Bernardai Llorente. 

Šventasis Sostas: reikia saugesnės žmonių migracijos

sostasKovos su COVID-19 plėtrą priemonės sustiprino prekiautojų žmonėmis naudojimąsi internetu verbuojant ir išnaudojant aukas – jos tapo dar mažiau matomos, jas sunkiau atpažinti ir išgelbėti, pareiškė Šventojo Sosto atstovas birželio 29-30 d. dalyvavęs tarptautinės darbo grupės 12-sios sesijos posėdyje Vienoje.

Arkivysk. S. Ševčukas: santūrus žmogus yra savo gyvenimo šeimininkas

santurus„Pastarąją parą fronto linijoje tęsėsi smarkūs, didelio intensyvumo mūšiai, tačiau skaudžiausios ir nusikaltėliškiausios yra Rusijos teroristų atakos raketomis prieš taikius miestus, kurie nėra tiesiogiai karo zonoje“, – 126 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Šios dienos žinioje jis taip pat kalbėjo apie dar vieną Šventosios Dvasios veikimo žmoguje vaisių – santūrumą. 

Popiežius: pašaukti saugoti žydų bei katalikų dvasinį paveldą

pasauktiAtsinaujinus kelio skausmams popiežius buvo priverstas atšaukti ar atidėti kai kurias planuotas audiencijas. Todėl ketvirtadienį, birželio 30 d., neįvyko audiencija Tarptautinio žydų komiteto tarpreliginėms konsultacijoms delegacijai iš JAV. Popiežius paprašė kardinolo Kurto Kocho, Krikščionių vienybės dikasterijos prefekto, kad perduotų delegacijai jo kalbos tekstą.

Pranciškus: ginkluoti užkariavimai ir dangaus karalystė nieko neturi bendra

dangaus„Reikia atsiversti, kad suprastume, jog ginkluoti užkariavimai, ekspansija ir imperializmas neturi nieko bendra su Jėzaus paskelbta karalyste, su Velykų Viešpačiu, kuris Getsemanėje prašė mokinių atsisakyti smurto, grąžinti kalaviją į makštis, „nes visi, kurie griebiasi kalavijo, nuo kalavijo ir žus“ (Mt 26, 52); atmetęs visus prieštaravimus jis tarė: „Gana!" (Lk 22, 51)“, – birželio 30 d. sakė popiežius, kreipdamasis į ortodoksų Konstantinopolio patriarchato delegaciją.

Arkivysk. S. Ševčukas: Rusija Ukrainoje įvykdė neregėtą teroro aktą

akta125 karo dienos žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas sukrečiantį Rusijos kariuomenės raketinį smūgį Kremenčuko miesto prekybos centrui, kuriame tuo metu buvo daugybė žmonių, pavadino neregėto masto teroristiniu išpuoliu. Tęsdamas meditacijų ciklą apie Šventosios Dvasios vaisius, ganytojas kalbėjo apie klusnumą. 

Lėtai, kaip Petras ir Paulius, mokomės tikėjimo

petrassPo Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišių, popiežius Pranciškus taip pat vadovavo vidudienio Viešpaties angelo maldai, kurios metu kalbėjo apie lėtą Petro ir Pauliaus tikėjimo ir jį atitinkančio gyvenimo brendimą, kviesdamas tikinčiuosius nuolankiam ir kantriam tikėjimo mokymuisi.

Pranciškus. Greitai kelkimės, kaip Petras, kovokime gerą kovą, kaip Paulius

greitai„Šiandien Bažnyčios liturgijoje atgyja dviejų didžiųjų apaštalų – Petro ir Pauliaus – liudijimas“, – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišių homilijoje Šv. Petro bazilikoje sakė popiežius Pranciškus. Šios iškilmės metu buvo pašventinti palijai naujiems arkivyskupams. Šios liturginės juostos simbolizuoja jų ir Petro įpėdinio vienybę. Pet iškilmės Mišias giedojo ir Švč. Trejybės choras iš Gruzijos, jose dalyvavo ekumeninė ortodoksų Konstantinopolio patriarchato delegacija.

Arkivysk. S. Ševčukas apie džiaugsmą ir taiką, kuriuos teikia Dvasia

dvasia119 ir 120 karo dienų vaizdo žiniose Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas S. Ševčukas dėkojo Dievui ir Ukrainą ginančioms pajėgoms už tai, kad kraštas sulaukė dar vieno ryto. Jis apsvarstė dar du Šventosios Dvasios vaisius – džiaugsmą ir taiką, pažymėdamas, kad juos galima subrandinti ir karo metu. 

Arkivysk. S. Ševčukas: „Kai priimame Dvasios dovanas, jos tampa sėklomis ir vaisiais"

seklomis„Ukraina laikosi. Ukraina kovoja. Ukraina gina savo orumą. Ji gina savo nepriklausomybę, kaip kadaise, senosios Kijevo Rusios laikais. Ukraina saugo Europą savo dvasios ir ginklų galia. Ji saugo Europos vertybes nuo paniekos, nuo naikinančios invazijos, kuri ir šiandien vėl sėjo mirtį ir destrukciją mūsų žemėje“, – 118 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode