Popiežius: skaitmeninė komunikacija – galinga taikos ugdymo priemonė

galingaPo mėnesio, rugpjūčio 16–19 dienomis, Korėjos sostinėje Seule vyks Tarptautinės katalikų žiniasklaidos asociacijos SIGNIS suvažiavimas tema „Taika skaitmeniniame pasaulyje“. Pirmadienį Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus sveikinimo žurnalistams, kurie rengiasi asmeniškai ir nuotoliniu būdu dalyvauti suvažiavime, tekstas.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Kas yra „geriausioji dalis“?

dalisŠešioliktojo eilinio sekmadienio Evangelija pasakoja apie seseris Mortą ir Mariją, svetingai priėmusias Jėzų savo namuose. Šią sceną popiežius Pranciškus komentavo per tradicinį vidudienio maldos susitikimą su piligrimais ir turistais, susirinkusiais į Šv. Petro aikštę „Viešpaties angelo“ maldos proga.

Sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimas

Įvadas

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias tapo proga susitikimams ir pokalbiams, kuriuose dalyvavo tiek aktyvūs parapijų nariai, tiek ir paribiuose esantys žmonės, pašvęstojo gyvenimo institutai bei katalikiškos organizacijos. Sinodinio kelio eigą kiek trikdė dėl pandemijos įvesti apribojimai bei karas Ukrainoje, tačiau tai nesutrukdė judėti pirmyn.

S. Ševčukas: „Dieve, padėk mums būti linksmiems šioje kovoje“

padek„Matome, kad priešas kariauja ne su valstybinėmis struktūromis ar su Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis. Priešas turi aiškių genocidinių kėslų ir kariauja su Ukrainos žmonėmis“, – 141-osios dienos vaizdo žinioje pasakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Pasak jo, Rusija taikosi į visus 40 milijonų krašto gyventojų. Tęsdamas dvasinės kovos apmąstymą, jis kalbėjo apie nuobodulio nuodėmę ir dvasinės linksmybės vaistą. 

Klimato kaita: mažinti rizikas, didinti atsparumą

rizikasLiepos 13–14 dienomis Vatikane surengtas Popiežiškosios mokslų akademijos seminaras apie „Tautų ir ekosistemų atsparumą klimato kaitai“, kuriame dalyvavo gamtos mokslų ir humanitarinių disciplinų atstovai. Seminaro dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Popiežius: Ukraina – kankinė. Visa Bažnyčia yra su ja

kankineNors visą liepos mėnesį nevyksta vieši popiežiaus susitikimai, ketvirtadienį Pranciškus nutraukė vasaros poilsį ir bendroje audiencijoje priėmė trijų vienuolijų, šiomis dienomis pradėjusių arba jau baigiančių savo generalines kapitulas, narius. Su popiežiumi susitiko Dievo Motinos ordino, Misijos kongregacijos ir Šv. Juozapato bazilijonų ordino atstovai.

S. Ševčukas: ginkimės drąsiai, bet atsispirkime pykčio demonui

demonui„Pastarąją parą Ukrainos žemė vėl drebėjo. Vėl buvo pralietas kraujas. Motinos vėl verkė“, – 140-osios karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Tęsdamas dvasinės kovos su blogiu apmąstymą, jis kalbėjo apie pykčio nuodėmę ir ją gydančią kantrybės dorybę.

Popiežius: yra teisėta maištauti. Franzo Jägerstätterio atvejis

maistautiPopiežius laiške ES jaunimui, dalyvavusiam Prahoje surengtoje konferencijoje, paminėjęs absurdišką karą Ukrainoje, paragino įsipareigoti padaryti galą šiam karui, patikindamas, kad, kai keli galingi žmonės siunčia tūkstančius jaunų žmonių kovoti ir mirti, yra teisėta maištauti. Popiežius laiške pateikė maištautojo pavyzdį. Tai Franzas Jägerstätteris, kankinys ir katalikų Bažnyčios palaimintasis, Antrojo pasaulinio karo metu nacių mirti nuteistas jaunas sąžinės kalinys.

S. Ševčukas. Meldžiame, kad popiežius kuo greičiau atvyktų

atvyktu139-ojoje karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas daugiausia dėmesio skyrė tądien pagal Julijaus kalendorių, kartu su ortodoksais, minėtai apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmei, meldė, kad kraštą kuo greičiau aplankytų dabartinis apaštalo Petro įpėdinis – popiežius Pranciškus. Tuo tarpu Ukraina kovoja ir stabdo galingą Rusijos puolimą, nešantį mirtį, griovimą, vargą ir badą.

S. Ševčukas: sunkią nusiminimo nuodėmę pagydys Dvasios džiaugsmas

sunkiaSlovjansko, Bachmuto ir Krematorsko miestai tapo savotišku ugnies trikampiu. Charkive ir Mykolajive vėl krito raketos. Nuolatos apšaudomi Sumų ir Černihivo regionai. Dega Chersono žemė, dega Ukrainos grūdų laukai, o priešas neleidžia jų užgesinti, 138 karo dienos vaizdo žinioje vardijo didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Šioje žinioje jis taip pat kalbėjo apie dar vieną sunkią, bet mažai žinomą liūdesio, arba nusiminimo, nuodėmę, kurios priešingybė yra džiaugsmo dorybė.

Nuncijus: nesmurtinės veiklos skatinimas papildo pastangas dėl taikos

nesmurt„Taikos eitynės šiuo metu atrodo kaip bejėgė iniciatyva, nes mes visi esame bejėgiai šio karo akivaizdoje. Tačiau negalime stovėti nuošalyje ir stebėti“, – sakė apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, italų katalikų žinių agentūrai SIR kalbėdamas apie įvairių pacifistinių organizacijų surengtą mitingą Kyjive liepos 11 d. 

Arkivysk. P. A. Rajič: per paprastus gyvenimiškus veiksmus sutiksi Dievą

paprastusSekmadienį, liepos 10 d., Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyviai prašė sveikatos ir ištvermės išmėginimuose gydytojams ir visiems medicinos srities žmonėms, taip pat ligoniams ir visiems, kuriuos vargina kūno ir sielos ligos. 12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius.

Popiežiaus laiškas jaunimui: visi mes turime įsipareigoti padaryti galą šiam karui!

jaunimuiPopiežius Pranciškus laišku ES jaunimo konferencijos Prahoje dalyviams pakvietė jaunimą pakeisti Europos žemyną iš senojo į naująjį, ieškoti savo gyvenimo ir kilmės prasmės, tikslo ir tiesos. Negyvename, jei neieškome Tiesos. Jaunimo pareiga – pristatyti pasauliui naująjį Europos veidą. „Ypač Ukrainoje vykstantis absurdiškas karas įpareigoja ugdyti brolybę“, – parašė Pranciškus, kreipdamasis į liepos 11–13 dienomis Čekijos Respublikos sostinėje vykstančio renginio dalyvius.

Popiežius: kaip samarietis matyti ir atjausti

samaPopiežius sekmadienio apmąstyme prieš vidudienio maldą kvietė tikinčiuosius būti tokiais, kaip Jėzaus mokiniai, kuriuos Apaštalų darbų autorius pavadino „kelio sekėjais – mokiniais“. Būdami „Kelio mokiniai“, jie labai panašūs į gailestingąjį samarietį: tikintysis yra kelionėje, yra keliautojas, sakė popiežius, pristatydamas sekmadienio Evangelijos skaitinį apie samarietį.

Popiežius: tegul Dievas parodo kelią, kaip užbaigti šį beprotišką karą

parodoPo sekmadienio „Viešpaties angelo“ maldos ir palaiminimo popiežius Pranciškus prisiminė socialinių neramumų ištiktas populiacijas Šri Lankoje ir Libijoje, dar kartą prašė sustabdyti beprotišką karą Ukrainoje ir Marijos – Stella maris – globai pavedė dėl karo laivuose užblokuotus jūrininkus, meldė, kad jie galėtų sugrįžti į savo namus.

Popiežiaus darbotvarkėje – kelionės į Asyžių ir Materą

materaPaskelbtos dviejų planuojamų popiežiaus Pranciškaus kelionių Italijoje programos. Popiežius šeštadienį, rugsėjo 24 d., Asyžiuje, centrinės Italijos Umbrijos regiono mieste, dalyvaus renginyje „The Economy of Francesco“ – „Pranciškaus ekonomika“. Kitą dieną, sekmadienį, rugsėjo 25-ąją, popiežius Materoje, pietinės Italijos Bazilikatos regiono mieste, aukos 27-ojo Italijos nacionalinio eucharistinio kongreso uždarymo šv. Mišias.

Popiežius: ateitį kurkime kartu su migrantais

kurkimePenktadienį, liepos 8 d., sukanka popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lampedūzoje devintosios metinės. Šia proga Tarnavimo integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos Migrantų ir pabėgėlių skyrius paskelbė naują popiežiaus vaizdo įrašą.

Klimato kaita, solidarumas ir atsakomybė

kaitaŠventojo Sosto atstovas deponavo prisijungimo prie JT bendrosios klimato kaitos konvencijos dokumentą, o netrukus žada pristatyti ir prisijungimo prie Paryžiaus susitarimo aktą, informavo komunikate Šventasis Sostas.

S. Ševčukas: pataikavimas ne nuramina blogio apetitą, bet jį didina

apetitaKasdienėse vaizdo žiniose graikų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas dėkojo Dievui ir gynėjams už tai, kad Ukraina sulaukė dar vienos dienos, vardijo labiausiai kenčiančius kaimus ir miestus prie fronto linijos, nuotolines atakas, primindamas, kad apie daug ką nežinome. Jis kalbėjo apie blogio sugriautą širdį ir kaip ji su Dievo pagalba gali būti atstatyta.

Pranciškus: svarbu atnaujinti protus ir širdis

protusBažnyčia pritaiko savo gyvenimą ir struktūras prie kintančių laikmečio sąlygų, kad galėtų nauju būdu skelbti Evangeliją, pažymi popiežius Pranciškus veikalo apie Romos kurijos reformą įžangoje. Knygoje ispanų kalba apie naująją apaštališkąją konstituciją „Praedicate Evangelium“ apžvalgininkas Fernando Prado kalbasi su kardinolu Oscaru Andresu Rodriguezu Maradiaga, apaštališkąją konstituciją rengusios Kardinolų tarybos koordinatoriumi.

Popiežius: moterys turės balsą renkant vyskupus

renkantPopiežius Pranciškus apie sprendimą ateinančiomis dienomis paskirti dvi moteris Romos kurijos institucijos, atsakingos už vyskupų skyrimą, narėmis, kalbėjo pokalbyje britų naujienų agentūrai Reuters, kuri trečiadienį, liepos 6 d., paskelbė savo korespondento pokalbio su Pranciškumi trečiąją dalį.

Brazilijos ganytojų „Padėka ir įsipareigojimas“ Porciunkulėje

padekaBrazilijos Šiaurės 2 ir 3 regionų vyskupai paskutinę kelionės „ad Limina“ dieną, šeštadienį, liepos 2 d., lankėsi Asyžiuje, prie šv. Pranciškaus kapo padėkojo Dievui už sustiprintą bendrystę su popiežiumi Pranciškumi, kuris paragino „tęsti pradėtą misiją vardan didžiųjų Amazonijos iššūkių“.

Popiežius: diplomatija Kinijos atžvilgiu – galimų galimybių menas

menasPopiežius Pranciškus tikisi atnaujinti Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos 2018 m. laikiną susitarimą dėl vyskupų skyrimo. Apie tai popiežius kalba britų žinių agentūros „Reuters“ korespondentui suteiktame interviu. Pirmąją pokalbio dalį žinių agentūra išplatino pirmadienį, liepos 4 d.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode