S. Ševčukas. Tegu tikėjimas įsikūnija socialiniame elgesyje

elgesyje194 karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie liūdnus karo skaičius, apie tai, kaip krikščionims ne vien pažinti geros ir teisingos valstybės principus, bet ir juos įgyvendinti. Ganytojas ukrainietis taip pat pranešė, jog neatsisako tradicinio ir šventiško graikų katalikų jaunimo sambūrio, pašaukimų festivalio – dėl saugumo jis įvyks Lenkijoje. 

Estija. Vyskupo kankinio taikos žinia

estijaNeseniai Taline atidaryta paroda, skirta paminėti diplomatinių santykių tarp Estijos ir Šventojo Sosto šimtąsias metines. Taline vykstančios parodos centre – arkivyskupo E. Profittlicho gyvenimas.

Šventasis Sostas, kasetiniai šaudmenys ir lyčių klausimai

kasetŠventojo Sosto, vienos iš pirmųjų pasaulio valstybių ratifikavusių konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atstovas JTO diskusijoje apie šios konvencijos teisinius įpareigojimus prašė valstybių jų nekeisti, o siekti konkrečiai daryti visa, kas įmanoma, kad būtų išvengta kasetinių šaudmenų aukų. „Delsimas konvenciją įgyvendinti neišvengiamai matuojamas žmogaus gyvybėmis“, – pareiškė Šventojo Sosto diplomatas JTO arkivyskupas Fortunatus Nwachukwu.

S. Ševčukas. Jei negalvosime apie ateitį, nesiskirsime nuo vagies

negalvosimeVyksta didelės kovos, sunkiai kaunamasi už Chersono išlaisvinimą, draudžiamos kasetinės bombos krito Charkivo mieste, Zaporižios branduolinėje elektrinėje įrengti kankinimų kambariai, Ukraina paminėjo gynėjų dieną, atmindama visus žuvusius bei sužeistus, vardijo S. Ševčukas, pastarosiomis dienomis toliau svarstęs apie klestinčios Ukrainos ateities kūrimą teisiojo metropolito Andriejaus Šeptickio raštų šviesoje. 

Popiežius: liturgija – kaip gyvas organizmas

liturgijaKetvirtadienį, rugsėjo 1 d., popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė italų liturgijos dėstytojų ir puoselėtojų asociacijos narius. Ši asociacija, daug prisidėjusi prie Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos įgyvendinimo, mini savo 50-ąsias metines.

Popiežius: nutolusiems nuo Viešpaties liudyti naują gyvenimą Kristuje

liudytiŠionštato tėvų kongregacijos generalinės kapitulos proga popiežius, ketvirtadienį, rugsėjo 1 d., priėmė jos dalyvius. Pranciškus pasveikino naujai išrinktą vyresnįjį kun. Alexandre Awi Mello, palinkėdamas jam ir visai Šionštato tėvų bendruomenei, kad Šventoji Dvasia kapituloje dedamas pastangas padarytų vaisingomis. Popiežius ypač akcentavo ideologijų pavojų šeimai.

Pranciškus: gerame pasirinkime susitinka dabartis ir amžinybė

gerameRugpjūčio 31 d. bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą (dvasių skyrimą), kuri tokia svarbi darant pasirinkimus. Įžvelgti, kaip pasirinkti. Renkamės maistą, rūbus, studijas, darbą, žmones. Per tai įgyvendinamas gyvenimo projektas ir santykis su Dievu. 

Rugsėjo 1 d. – Pasaulinė maldos už kūriniją diena

maldosPopiežius priminė, kad rugsėjo 1 d. minima Pasaulinė maldos už kūriniją diena ir prasideda „Laikas kūrinijai“, kuris tęsiasi iki spalio 4 d., šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės. Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) šia proga paragino atjausti visą kūriniją, priminė Ukrainos karo žalą aplinkai ir prašė planetą gelbėti nuo „ekocido“.

Popiežius kardinolams: niekada nepaliaukite stebėtis!

stebetisAntradienio, rugpjūčio 30 d., pavakare Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus aukojo Mišias kartu su beveik dviem šimtais kardinolų, dalyvavusių pirmadienį ir antradienį vykusiame susitikime, skirtame neseniai įsigaliojusiai Romos kurijos veiklą apibrėžiančiai apaštališkajai konstitucijai „Praedicate Evangelium“.

S. Ševčukas: laisva Ukraina turi stovėti ant tvirtų pamatų

stovetiUkrainos gyventojai tiki pergale, todėl jau dabar reikia svarstyti, ant kokių pamatų turėtų būti kuriama pokario Ukraina, sakė graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pirmadienį, rugpjūčio 29 d., 187-ąją karo dieną, paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje. 

S. Ševčukas: Dievo Motina, gelbėk savo vaikus nuo mirties!

gelbekKai kurie Nikopolio gyventojai naktį automobiliais išvažiuoja iš miesto ir nakvoja laukuose, kad apsaugotų save ir savo vaikus nuo bombardavimų, o dieną grįžta namo ir eina į darbą, pasakojo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas sekmadienį, rugpjūčio 28 d., 186-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje žinioje. 

Jonas Paulius I: katechetika trupinėliais

jonasBažnyčios istorikas Ettore Malnati, Italijos Triesto vyskupijos vikaras pasauliečiams ir kultūros reikalams, italų spaudoje rašo apie pirmuosius popiežiaus ir būsimo palaimintojo Albino Luciani kunigystės metus. Kiek išsamiau jis pristatė A. Luciani veikalą „Katechetika trupinėliais“. Rugsėjo 4 d. Albino Luciani – popiežius Jonas Paulius I – bus skelbiamas palaimintuoju.

S. Ševčukas: dėkojame Dievui už kiekvieną naują dieną

naujaDėkojame Dievui ir Ukrainos kariuomenei, kad ir šį rytą esame gyvi, išvydome dienos šviesą, kad galėtume melstis ir darbuotis dėl Dievo tautos, kuri kenčia karo baisumus, gerovės, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas penktadienį, 184-ąją kardo dieną, paskelbtoje žinioje.

R. W. McElroy: gerbti vienybę ir skirtingumą

gerbtiŠeštadienį, rugpjūčio 27 d., popiežius papildys kardinolų kolegiją naujais nariais. Konsistorija šeštadienio popietę įvyks Šv. Petro bazilikoje. Prieš naujųjų kardinolų prisaikdinimą, Vatikano spaudos salėje rengiamas kai kurių naujų „Bažnyčios senatorių“ susitikimas su spaudos atstovais. Anonsuota, kad be kitų būsimų kardinolų, su žurnalistais susitiks Robertas Walteris McElroy, San Diego vyskupas iš JAV.

Popiežiaus katechezė: mirtis – gimimas naujam gyvenimui

gimimasNeseniai liturgijoje minėjome Jėzaus Motinos paėmimo į dangų slėpinį: malonė, kuri nuo pat prasidėjimo lydėjo Marijos gyvenimą, pasiekė išsipildymą. Toks pat likimas skirtas ir mums. Primindamas tikėjimo tiesą apie visų mūsų laukiantį amžinąjį gyvenimą popiežius Pranciškus užbaigė pastarųjų kelių mėnesių bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą senatvei.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode