Italijos eucharistinis kongresas. Duona tapusi Trejybės meilė

duona„Jau daugelį metų vakare, per sąžinės patikrą, klausiu savęs, koks buvo mano santykis su Viešpačiu Jėzumi per dieną. Klausiu savęs, ar tikrai sutikau Jėzų Žodyje, savo brolyje ir Eucharistijoje? Ar, kaip Jėzus, kuris per Eucharistiją dovanoja man savo gyvenimą, sugebėjau dovanoti savo gyvenimą broliui?“, – homilijoje paatviravo Dvasininkijos kongregacijos prefektas kardinolas You Heung-sik, vienas iš Italijos Eucharistinio kongreso dalyvių. 

S. Ševčukas. Rūpestis aplinka – ir Dievo garbinimas, ir pasipriešinimas agresijai

rupestis„Šiandien dėkojame Dievui už tai, kad galbūt pirmą kartą per pastaruosius mėnesius sulaukėme gerų žinių apie karo belaisvių išlaisvinimą“, – rugsėjo 22 d. vaizdo žinioje džiaugsmu dalijosi didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, kalbėdamas apie 215 karo belaisvių ukrainiečių, tame tarpe Mariupolio gynėjų, išvadavimą. Pastarosiomis dienomis jis tęsė apmąstymus apie darnų žmogaus ir aplinkos santykį.

Šv. Paulius VI: Kristaus kryžius – mūsų gyvenimo drama ir lobis

kryziusPauliaus VI institutas metinio suvažiavimo proga pakvietė pažvelgti į šventąjį popiežių nauju kampu: tyrinėjant kun. Giovanni Battista Montini ir būsimo popiežiaus Pauliaus VI mokymo kelią per Antrąjį pasaulinį karą ir tuoj po jo, kai popiežius buvo jaunas dvasininkas. Jis tuo metu buvo Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos dvasios tėvas ir dirbo Vatikano valstybės sekretoriate, Romoje.

Popiežius: melskimės už Alzheimerio ligonius, už kankinę Ukrainą

ligoniusRugsėjo 21 dienos bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Pranciškus priminė, jog tądien minima Pasaulinė Alzheimerio ligonių diena, pasidalijo savo telefoniniu pokalbiu su kardinolu K. Krajewskiu, kuris jo vardu nuvežė humanitarinę pagalbą ir aplankė įvairias Ukrainos vietoves, įskaitant prie Iziumo atrastas bendras kapavietes.

Ukrainos kapelionai dalijasi gyvenimu ir mirtimi

dalijasiŠimtai kapelionų dieną ir naktį dalijasi tuo pačiu, kaip ir ukrainiečių kariai, kuriems jie tarnauja: maistu, apkasais, jausmais, nelaisve. Jei kariai kaunasi fizinio karo fronte, tai kapelionai – dvasinio ir padeda baisiame karo kontekste atrasti tikėjimą Dievu arba jo neprarasti. Jie krikštija karius, tuokia, klauso išpažinčių, pataria, rūpinasi humanitarine pagalba. Taip pat palydi į paskutinę kelionę. O kartais yra išlydimi patys.

Kardinolas K. Krajewskis prie Iziumo kapaviečių

kraUkrainos gynėjams išstūmus Rusijos agresoriaus pajėgas iš Iziumo miesto, buvo atrastos naujos bendros kapavietės. Pušyne prie miesto rasta šimtai kapų, kuriuose, spėjama, palaidota apie 500 žmonių – karių ir civilių, vyrų ir moterų, senų ir mažų. Rugsėjo 19 dieną šias kapavietes aplankė kardinolas Konradas Krajewskis, popiežiaus pasiųstas lankyti Ukrainą, perduoti paramą jos žmonėms, guosti, melstis už juos, pasakyti, kad Bažnyčia yra arti jų. 

S. Ševčukas: melskimės, kad nebūtų kito Černobylio

nebutuSekmadienis – tai šventa diena, kurią renkamės į bažnyčias dalyvauti dieviškojoje liturgijoje, dėkoti Dievui, kad sulaukėme dar vieno ryto, melstis už labiausiai kenčiančius ir liūdinčius, už tuos, kurie kovoja ir aukojasi dėl mūsų ateities, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas rugsėjo 18 d., 207-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje.

Popiežius: sunku kalbėtis su tais, kurie pradėjo karą, bet kalbėtis reikia

pradejoKetvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus parvyko iš savo 38-osios apaštališkosios kelionės. Iš Kazachstano sostinės į Romą grįžtančiame lėktuve įvyko tradicinė spaudos konferencija. Pranciškaus pokalbis su kartu skridusiais žurnalistais truko 45 min., daugiausia dėmesio skirta ką tik pasibaigusiam vizitui ir karui Ukrainoje.

S. Ševčukas. Pasitikime Apvaizda ir todėl neprarandame vilties

apvaizda203 karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie naujausias žinias iš karo fronto, sunkumus padedančią ištverti viltį ir dėkojo Europos vyskupams, kurie savo kraštų tikinčiuosius rugsėjo 14 dieną kvietė specialiai maldai už Ukrainą. 

Popiežius Kazachstane: vargdienio dvasia Bažnyčiai yra palaiminimas

dvasiaTrečiąją ir paskutinę kelionės Kazachstane dieną – ketvirtadienį, rugsėjo 15 d., popiežius Nur Sultane susitiko su Bažnyčios Kazachstane atstovais ir Vidurinės Azijos vyskupais. Popiežius atvyko į susitikimą Astanos vyskupijos katedroje po rytmetinių šv. Mišių, kurias aukojo privačiai apaštališkosios nunciatūros koplyčioje ir susitikimo su Vidurinės Azijos kraštuose tarnaujančiais jėzuitais.

S. Ševčukas: nors aplink smurtas, mes liudykime meilę ir teisingumą

smurtas„Per kelias pastarąsias dienas buvo išvaduota nemaža dalis okupuotos Ukrainos žemės. Dėkojame Dievui už galimybę atkurti taikų gyvenimą tose nuniokotose teritorijose“, – sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje vaizdo žinioje, paskelbtoje pirmadienį, 201-ąją karo dieną.

P. Parolinas. Popiežiaus kelionės orientyrai aiškūs

aiskusNuo pat pradžių Pasaulinių ir tradicinių religijų susitikimai Kazachstane rėmėsi 2002 m. sausio 24 d. Asyžiuje šv. Jono Pauliaus II surengta religinių lyderių Maldos už taiką diena, parodžiusia, jog įvairios religinės tradicijos siekia prisidėti prie santarvės, dialogo ir harmonijos tarp tautų. Tokia yra ir pagrindinė popiežiaus Pranciškaus kelionės intencija, pažymėjo artimiausias Šventojo Tėvo bendradarbis kardinolas Pietro Parolinas tradiciniame prieškelioniniame interviu. 

Popiežius pramoninkams: turtuolis į dangų patenka dalindamasis

patenkaRugsėjo 12 d. audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijos pramonininkų asociacijos narius. Pasak jo, verslo pasaulis iš esmės prisideda prie bendrojo gėrio kūrimo, yra vystymosi ir gerovės variklis. Kita vertus, Evangelija perspėja, kad turtuoliui sunku patekti į Dangaus karalystę. Sunku, bet įmanoma. 

Lisabona2023. Popiežiaus laiškas jaunimui

jaunimui„Geras skubėjimas visuomet mus veda aukštyn ir link kitų“, – rašo popiežius Pranciškus laiške jaunimui perfrazuodamas PJD temą: „Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“. Pirmadienį, rugsėjo 12d., paskelbtame laiške popiežius karštai paragino jaunimą dalyvauti didžiojoje tarpžemyninėje piligrimystėje, kurios kulminacija bus PJD Lisabonoje 2023 m. vasarą, kartu priminė PJD, lapkričio 20 d. Kristaus, Visatos valdovo, šventės proga švęsimą vietinėse bažnyčiose.

S. Ševčukas. Mūsų gynėjai – nesavanaudiškumo mokytojai

gynejaiPo sėkmingos Ukrainos pajėgų operacijos, kurios metu pavyko išvyti okupantą iš Charkivo apylinkių, išvaduoti kelis strateginius miestus ir daug gyvenviečių, priešas siunta dėl savo bejėgiškumo ir keršija smogdamas civiliniams taikiniams, pažymėjo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, pastarųjų dienų vaizdo žiniose toliau komentuodamas Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios socialinės doktrinos vadovą. 

Pranciškus: dalijamės Tėvo nerimu ar gyvename patogiai?

patogiai„Šiandienos liturgijos Evangelija mums pateikia tris palyginimus apie gailestingumą (žr. Lk 15, 4–32)“, – pradėdamas rugsėjo 11 dienos vidudienio maldos susitikimą sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė platesnį kontekstą: šiuos palyginimus Jėzus pasako atsakydamas į fariziejų ir Rašto aiškintojų murmėjimą dėl to, kad jis bendrauja ir valgo su nusidėjėliais. 

S. Ševčukas: tikėjimas mums duoda jėgų ištverti

duodaVisoje fronto linijoje vyksta įnirtingos kovos, mūsų miestus ir kaimus drebina raketų atakos, apšaudymai ir oro antskrydžiai, tačiau Ukrainos kariuomenė žingsnis po žingsnio vaduoja teritorijas tiek šalies rytuose, tiek pietuose, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį, rugsėjo 7 d., 196-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje vaizdo žinioje.

Pranciškus nuncijams: ačiū, kad priartinate popiežių tautoms ir Bažnyčioms

popieziuKetvirtadienio, rugsėjo 8 d., rytą popiežius Pranciškus susitiko su savo atstovais užsienio šalyse ir tarptautinėse organizacijose, kurie susirinko į šiomis dienomis Vatikane surengtą pasitarimą. Rugsėjo 7–10 d. vykstančiame susitikime dalyvauja 91 nuncijus ir 6 nuolatiniai stebėtojai tarptautinėse organizacijose. Tarp susitikimo dalyvių yra ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. 

S. Ševčukas: gerbdami žmogaus kūną, dedame tvirtus visuomenės pamatus

kunaPrašau visus geros valios žmones melstis už Ukrainą, kad Viešpats Dievas sustabdytų žudančią agresoriaus ranką ir išgydytų mūsų kenčiančių žmonių žaizdas, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, pradėdamas savo kasdienę vaizdo žinią, paskelbtą antradienį, rugsėjo 6 d., kuri Ukrainai buvo jau 195-oji karo diena.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode