S. Ševčukas. Pasitikime Apvaizda ir todėl neprarandame vilties

apvaizda203 karo dienos vaizdo žinioje didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie naujausias žinias iš karo fronto, sunkumus padedančią ištverti viltį ir dėkojo Europos vyskupams, kurie savo kraštų tikinčiuosius rugsėjo 14 dieną kvietė specialiai maldai už Ukrainą. 

Pasak Ukrainos graikų katalikų ganytojo, artėjant žiemos mėnesiams priešas nori sukelti kuo daugiau kančių civiliams, griaudamas apsirūpinimo šiluma, elektra ir kitas būtinas infrastruktūras.

Didysis arkivyskupas priminė, kad rugsėjo 14 dieną graikų katalikų ir kitos bendruomenės, kurios laikosi bizantiško kalendoriaus, minėjo Dievo, žmonijos Kūrėjo dieną, kuri primena neregimą ir nepaliaujamą Apvaizdos darbą pasaulyje, kreipiant jį link tobulumo.

Komentuodamas  10-ąjį ir paskutinį Tikinčiojo vadovo priesaką gyventi viltimi ir stengtis gerais darbais artinti Dievo karalystę, didysis arkivyskupas pažymėjo, kad vilties tema itin gerai siejasi su Dievo Kūrėjo diena ir pasitikėjimu jo Apvaizdos vedimu. Tai, o ne pats žmogus ar žmonių valdovai yra  krikščioniškos vilties pagrindas. 

Todėl, pasak S. Ševčuko, ukrainiečiai paklausti apie viltį gali atsakyti, kad ją tikrai turi. Jie tikėjimo žmonės ir su tikėjimo viltimi eina pirmyn, link pergalės, ne vien kare, bet ir prieš patį karą.

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas padėkojo Europos katalikams, kurie rugsėjo 14 dieną budėjo maldoje už Ukrainą, atsiklaupė šia intencija prieš Švenčiausiąjį Sakramentą arba kryžių: lotyniško kalendoriaus Bažnyčios minėjo Kryžiaus išaukštinimo šventę, o popiežius Pranciškus pakvietė Nukryžiuotojo žaizdas matyti Ukrainos žaizdose.

„Noriu padėkoti Europos katalikų vyskupams, kurie inicijavo šią maldą. Mes ne tik tikime, bet ir viliamės, jaučiame jūsų maldos, kuri sustabdo karą ir yra mūsų optimizmo šaltinis, galią. Tai vilties šaltinis, kad drauge galime nugalėti blogį ir sulaukti taikos palaiminimo mūsų tėvynėje“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. (RK/Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode