Socialinė parama, išmokos, kompensacijos – ką turi žinoti neįgalieji?

projcerebriNeįgalieji – viena iš socialiai pažeidžiamų žmonių grupių. Siekiant prisidėti prie žmonių su negalia oresnio ir kokybiškesnio gyvenimo jiems yra suteikiama finansinė, socialinė pagalba. Neįgalieji gali gauti paramą būstui ar automobiliui pritaikyti, jiems suteikiama teisė į įvairias socialinės pagalbos formas bei kitas kompensacijas ir lengvatas.

Finansinė parama

Neįgaliesiems skiriama viena iš dviejų pensijų: šalpos neįgalumo pensija arba socialinio draudimo netekto darbingumo pensija. Jei mokama socialinio draudimo netekto darbingumo pensija, negali būti skiriama šalpos neįgalumo pensija, nebent gaunama netekto darbingumo pensija yra mažesnė už šalpos neįgalumo pensiją. Tokiu atveju yra mokamas šalpos neįgalumo pensijos ir netekto darbingumo ir kitų gaunamų pensijų sumos skirtumas.

neigalieji2Neįgaliesiems, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Jos gali būti mokamos kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensija.

Negalią turintys asmenys, taip pat gali gauti socialinę pašalpą, jeigu vidutinės mėnesio pajamos asmeniui nuo 2023 m. sausio 1 d. neviršija 172,70. Nepasiturintys neįgalieji taip pat gali kreiptis dėl būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijų.

Vaikui, turinčiam negalią, skiriama ir mokama didesnio dydžio išmoka (vaiko pinigai) – 136,22 euro per mėnesį.


Finansinę paramą gali gauti studentai, kuriems yra nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumas, taip pat sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Ji teikiama, jei studentas aukštojoje mokykloje mokosi pirmą kartą.

 

Pagalba dirbantiems neįgaliesiems

Neįgaliesiems taip pat padedama įsitraukti į darbo rinką ir joje išsilaikyti. Skiriama subsidija darbo užmokesčiui – darbdaviui kompensuojama dalis negalią turinčių žmonių darbo užmokesčio išlaidų. Taip pat subsidija gali būti skirta neįgaliojo poreikius atitinkančios darbo vietos pritaikymui.

neig0505Dirbantiems neįgaliesiems gali būti suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Asmuo su negalia darbdavio gali teikti prašymą dirbti ne visą darbo laiką. Neįgaliesiems taip pat garantuojamos ilgesnės kasmetinės apmokamos atostogos, o prireikus darbdavys turi suteikti neapmokamas atostogas. Pagalba skiriama ir dirbantiems tėvams, auginantiems du vaikus iki 12 metų, kai vienas jų ar abu turi negalią, jie gali pasinaudoti 2 laisvomis dienomis per mėnesį.

Būsto pritaikymas

Neįgalieji vieną kartą per šešerius metus taip pat gali pasinaudoti galimybe gauti kompensaciją lengvojo automobilio įsigijimui ar jo pritaikymui. Kompensacijos dydis yra iki 3136 Eur, tačiau ne didesnis už faktines išlaidas bei automobilio rinkos vertę.

Judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, kurių sveikatos būklė leidžia vairuoti, suteikiama galimybė nemokamai lankyti vairavimo kursus.

Neįgaliesiems nuolaidos taikomos ir viešajame transporte. Atsižvelgiant į amžių, nedarbingumo lygį neįgalieji gali įsigyti bilietus su 50 arba 80 proc. nuolaida.

neig0502Socialinės paslaugos

Neįgalieji gali gauti ne tik finansinę, bet ir socialinę paramą. Žmonės su negalia turi teisę pasinaudoti asmeninio asistento teikiama pagalba. Šis darbuotojas neįgaliajam, atsižvelgiant į individualius jo poreikius, padeda atlikti darbus, kurių žmogus dėl negalios negali atlikti savarankiškai. Pagrindinis asmeninio asistento tikslas – darbus atlikti kartu su neįgaliuoju, o ne už jį.

Neįgalieji taip pat gali gauti socialines paslaugas. Jos gali būti bendrosios, tokios kaip konsultavimas, maitinimo organizavimas, sociokultūrinės bei kitos paslaugos, arba specialiosios socialinės paslaugos: apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikino atokvėpio paslauga ir kitos.

Kompensuojamos medicinos išlaidos

Asmenims su negalia teikiama parama medicinos išlaidoms padengti. Atsižvelgiant į amžių, nedarbingumo lygį kompensuojama visa arba dalis reabilitacijos, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainos.

Pagalbą ir paramą neįgalieji gali gauti ir įvairiose kitose situacijose. Pavyzdžiui, jei žmogus dėl negalios negali nuvykti į Migracijos departamento teritorinį skyrių dėl dokumentų išdavimo ar keitimo, gali užsakyti mobiliąja paslaugą – Migracijos departamento darbuotojas su mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga atvyksta į namus.

Budas.lt nuotr.

srtrf

 
 

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode