Alytuje ir Marijampolėje veiks nauji aukštųjų mokyklų padaliniai: informacija stojantiesiems

padaliniaiStiprinant aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, nuo liepos 1 d. Alytuje, o nuo spalio 1 d. ir Marijampolėje atsiras nauji aukštųjų mokyklų padaliniai. Šias datas šiandien patvirtino Vyriausybė.

Kaip Vyriausybė yra jau pritarusi anksčiau, Marijampolės kolegija taps Mykolo Romerio universiteto (MRU) padaliniu Marijampolėje, o Alytaus kolegija – Kauno kolegijos padaliniu Alytuje. Tai leis išsaugoti regionuose vykdomas aukštojo mokslo studijas, būsimiems studentams pasiūlyti daugiau ir konkrečių regionų poreikiams aktualių studijų programų.

Marijampolės kolegija ir MRU turi ilgametę bendradarbiavimo patirtį, vykdo panašių krypčių studijas, todėl šių aukštųjų mokyklų susijungimas sudarys sąlygas studijų kokybei gerinti, infrastruktūrai atnaujinti, mokslinių tyrimų plėtrai, pasiūlys platesnį universitetinių studijų programų spektrą. Šios aukštosios mokyklos jau įsigijo ir rengiasi rekonstruoti pastatą Marijampolės miesto centre, kur įsikurs naujas MRU padalinys.

Kauno kolegijos padalinyje Alytuje numatoma plėtoti bendruomenės kolegijos (angl. community college) koncepciją. Padalinio veikla bus grindžiama mokymosi visą gyvenimą principais: vykdomos aukštojo mokslo studijos, veiksiančiame STEAM atviros prieigos centre įgyvendinamos mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos, atliekami tiriamieji darbai ir projektai, teikiamos kvalifikavimo ir perkvalifikavimo paslaugos. Alytuje planuojama stiprinti ir naująsias maisto technologijas, kurti maisto technologijų laboratorijas.

Priėmimo į Alytaus ir Marijampolės kolegijas tvarka nesikeičia

Šiemet norintiesiems pradėti studijas Alytaus ir Marijampolės kolegijose priėmimo tvarka nesikeičia – kaip ir anksčiau, pildant priėmimo prašymus reikės rinktis šias aukštąsias mokyklas ir priėmimas vyks būtent į jas.

Studentai, 2024 m. bendrojo priėmimo metu stosiantys į Alytaus kolegiją, bendrojo priėmimo sistemoje bus informuojami, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. Alytaus kolegija prijungiama prie Kauno kolegijos ir studijų sutartys bus pasirašomos jau su Kauno kolegija.

Stojimas į Marijampolės kolegiją vyks įprastai.

Nuo kitų mokslo metų baigiantieji kolegines studijas Alytuje ir Marijampolėje gaus atitinkamai Kauno kolegijos arba MRU profesinio bakalauro diplomus.

Kolegijų reorganizavimas neturės įtakos studijų proceso organizavimui. Kauno kolegijai ir MRU pereina visos reorganizuojamų Alytaus ir Marijampolės kolegijų teisės ir pareigos – jos rūpinsis ir visų įsipareigojimų studentams pagal iki reorganizavimo pasirašytų studijų sutartis vykdymu. Studijos ir toliau vyks Alytuje ir Marijampolėje.

Įgyvendinamas valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planas

Siekdama gerinti koleginių studijų kokybę, Vyriausybė yra patvirtinusi 2023–2024 m. valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą, kuriame valstybinėms kolegijoms keliami veiklos tikslai.

Plane įtvirtinta, kad ne mažiau kaip pusė valstybinių kolegijų dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį, susijusią su dėstomuoju dalyku, o praktiniam rengimui turi būti skiriama ne mažiau kaip trečdalis studijų programos apimties. Tai reiškia, kad praktiniam rengimui bus skiriama ne mažiau kaip 1 metai.

Taip pat numatyta, kad 2029 m. bet kurioje valstybinėje kolegijoje studijuotų ne mažiau kaip 1,2 tūkst. studentų. Toks sutelkimas svarbus formuojant ir išlaikant stiprų dėstytojų branduolį, užtikrinant kokybiškoms studijoms būtiną infrastruktūrą.

Įgyvendinant kolegijų stiprinimo planą patvirtinta, kad Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija jungiasi prie Vilniaus kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykla – prie VILNIUS TECH, o Kauno technikos kolegija ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija jungiasi į vieną Lietuvos inžinerijos kolegiją.

ŠMSM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode