Cirkas
J. Šiugždinienė: Ukraina mums patikėjo savo ateitį – vaikus, ir mažiausia ką galime padaryti – jais tinkamai pasirūpinti

patikejoŠiandien Vyriausybė nusprendė skirti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 38 mln. Eur į Lietuvą dėl karo atvykusių ukrainiečių švietimo reikmėms finansuoti. Ši suma skiriama iki šių mokslo metų pabaigos. Lėšos pasieks ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, aukštąsias mokyklas. 

Daugiausia lėšų, virš 31 mln. Eur, numatyta finansuoti vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas valstybinėse, savivaldybių ir nevalstybinėse mokyklose, ugdymą bei jų pavėžėjimą iki mokyklos ir atgal. Į šią sumą įtrauktos ir papildomos lėšos (473,2 tūkst. eurų) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginei algai padidinti vidutiniškai 10 proc. dėl veiklos sudėtingumo dirbant su vaikais iš Ukrainos. Iki šiol lėšos šiam tikslui būdavo skaičiuojamos tik bendrojo ugdymo mokytojams. 

3 mln. Eur skiriami iš Ukrainos atvykusių ir mūsų šalies valstybinėse aukštosiose mokyklose besimokančių studentų stipendijoms mokėti. 
Ukrainiečių, priimtų į valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, studijų kainai iš dalies kompensuoti numatyta 890 tūkst. Eur. 

174 tūkst. Eur skiriami paramai besimokantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose pagal antrosios pakopos studijų programas.
Planuojant, jog karo pabėgėlių iš Ukrainos gali daugėti, papildomai numatyti 2,9 mln. Eur per mokslo metus atvyksiančių ir šalies ugdymo įstaigas pradėsiančių lankyti vaikų švietimui. 

„Ukraina patikėjo mums svarbiausią savo turtą – vaikus. Ir mes jais deramai pasirūpinsime. Deja, baisus karas dar nesibaigia ir pagalba ukrainiečiams yra labai svarbus mūsų kasdienės darbotvarkės klausimas. Palaikysime Ukrainą iki pergalės. Tad turime užtikrinti, kad Ukrainos vaikai, mokiniai, studentai mūsų ugdymo įstaigose jaustųsi saugiai, rastų bendraamžių palaikymą, integruotųsi, mokytųsi ir galėtų planuoti savo ateitį. Dėkoju visoms mūsų švietimo įstaigoms, kurios labai geranoriškai priima karo pabėgėlius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Iki šiol, per 2022 metus, Lietuvos valstybė atvykusių ukrainiečių švietimui, įskaitant studijas aukštosiose mokyklose ir paramą tyrėjams, jau yra skyrusi beveik 28 mln. Eur. 

2022 m. ŠMSM taip pat skyrė daugiau nei 81 tūkst. Eur šalies sporto šakų federacijų ir organizacijų išlaidoms, patirtoms siekiant padėti Ukrainos aukšto meistriškumo sportininkams bei treneriams Lietuvoje, iš dalies finansuoti.

ŠMM nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode