haitisHaityje tęsiasi katalikų pagrobimai. Šeši Švenčiausiosios Širdies broliai buvo pagrobti ginkluotų grupuočių pakeliui į mokyklą, o kitas kunigas buvo pagrobtas po Mišių Port o Prense. Vyskupui Pierre’ui-André Dumas, praėjusį sekmadienį sužeistam per sprogimą, atlikta operacija.

Šeši Švenčiausiosios Širdies vienuoliai buvo pagrobti penktadienio, vasario 23 d., rytą, pakeliui į popiežiaus šv. Jono XXIII misijos mokyklą. Komunikate Haičio vienuoliai patikino, jog meldžiasi už brolių paleidimą ir kad būtų užbaigta nesaugumo situacija Karibų jūros šalyje. Minėtoji mokykla yra vienintelė, vis dar veikianti didelės rizikos zonoje Port o Prenso sostinės centre. Taip pat buvo pagrobtas kunigas po Mišių Fatimos Dievo Motinos koplyčioje krašto sostinėje.

Tuo tarpu prieš savaitę sekmadienį sostinėje per sprogimą sužeistam vyskupui P.-A. Dumas, Anse-à-Veau ir Miragoâne ganytojui, atliktos dvi operacijos. Vyskupo būklė gera, tačiau jį žadama perkelti į ligoninę Majamyje (JAV) tolimesniam gydymui.

Kunigai ir tikintieji Haityje dažnai tampa nusikalstamų grupuočių, įsitikinusių, kad Bažnyčia yra turtinga ir gali mokėti išpirkas, pagrobimų taikiniais. Paskutinis rimtas incidentas įvyko maždaug prieš mėnesį, kai iš autobuso buvo pagrobtos šešios vienuolės. Ta proga popiežius Pranciškus sausio 21-ąją per „Viešpaties angelo“ maldos susitikimą prašė melstis už socialinę darną Haityje ir kvietė nutraukti smurtą, sukeliantį tiek daug kančių Haičio gyventojams.

(SAK / Vatican News) nuotr.: Haičio sostinės Port o Prenso gyventojai bėga nuo nusikalstamų gaujų smurto. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode