Išrinkti 2021 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos vasario 12 d. posėdyje apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2021 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai:

už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą:

Jolita DONĖLIENĖ,

Vilius GUŽAUSKIS,

Aldona ŠIRVINSKIENĖ,

Jolanta MALINAUSKAITĖ-VEKTORIENĖ;

už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą:

Angelė JAKAVONYTĖ,

Vytautas KOLESNIKOVAS,

Auksutė RAMANAUSKAITĖ SKOKAUSKIENĖ,

Danguolė ŽIŪKIENĖ;

už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje:

Jonas DRAGŪNAS,

Genovaitė KAČIUŠKIENĖ,

Gabrielius LIAUDANSKAS,

Luka SINEVIČIENĖ;

už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Adomas BUTRIMAS,

Leopoldas ROZGA,

Zita VĖŽIENĖ,

Antanas ŽILINSKAS.

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Seimo kanclerio įsakymu penkeriems metams yra sudaryta kandidatų vertinimo komisija, kuri svarsto pateiktas kandidatūras ir išrenka medalio laureatus.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode