Patvirtinta Seimo valdyba

Seimas, vadovaudamasis Statutu, pirmajame parlamento posėdyje patvirtino Seimo valdybą. Seimo statuto 27 straipsnyje įtvirtinta, kad Seimo valdyba sudaroma iš Seimo Pirmininko, jo pavaduotojų ir Seimo opozicijos lyderio. Seimo valdybos sudėtį nutarimu tvirtina Seimas.

 

Pirmojo Seimo posėdžio metu už nutarimą „Dėl Seimo valdybos patvirtinimo“ (projektas Nr. XIVP-6) balsavo 94 Seimo nariai, prieš – 11, susilaikė 16 parlamentarų.

Seimo valdybos nariais patvirtinti šiandien išrinkti: Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, pirmasis Seimo Pirmininko pavaduotojas Jurgis Razma ir Seimo Pirmininko pavaduotojas Andrius Mazuronis.

Pagrindinis Seimo valdybos uždavinys – spręsti organizacinius Seimo darbo klausimus ir teikti patarimus Seimo Pirmininkui, kai jis to prašo.

Seimo valdyba tvirtina ir teikia Finansų ministerijai Seimo kanceliarijos programų ir išlaidų sąmatų projektus; svarsto ir siunčia į komandiruotes Seimo narius; tvirtina komandiruočių ataskaitas; šaukia nenumatytus Seimo posėdžius, nustato jų laiką; tvirtina preliminarų Seimo sesijos posėdžių grafiką; nustato, kokioms institucijoms ar asmenims pagrindinis komitetas privalo nusiųsti įstatymo projektą išvadoms gauti; sudaro darbo grupes įstatymų projektams rengti ir Seimo bei valdybos pavedimams vykdyti; tvirtina Seimo kanceliarijos struktūrą, Seimo kanceliarijoje ir Seimui atskaitingose institucijose didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių; tvirtina Seimo kanceliarijos nuostatus ir reglamentą.

Seimo valdyba komitetų ar frakcijų teikimu taip pat svarsto ir pritaria Seimo narių išvykoms ne Seimo lėšomis sesijos metu; prireikus apsvarsto Seimo sesijos darbų programos, savaitės bei dienos posėdžių darbotvarkių projektus ir teikia išvadas Seniūnų sueigai arba Seimui; padeda organizuoti bendrą komitetų darbą tais klausimais, kurie priklauso kelių komitetų kompetencijai; ir kt.

Vikipedija nuotrauka

Informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo neleidžiama.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode